Out-of-pocketkosten zijn de kosten die bij de behandeling in een dossier worden gemaakt en die door derden aan de gerechtsdeurwaarder worden gefactureerd. Bijvoorbeeld: kosten voor informatie-inwinning, verhaalsonderzoek, griffierecht, advocaten of collega-deurwaarders, slotenmaker, transportbedrijf en verhuizers. ¬†Onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (de KBvG) en onze toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (het Bft), zagen de voorfinanciering…

Lees meer

Om ervoor te zorgen dat de Rechtspraak in de toekomst de kwaliteit op peil kan houden en slagvaardig kan blijven, is per 01 januari 2013 de indeling van werkgebieden voor de gerechten aangepast. Deze nieuwe gebiedsindeling van de Rechtspraak is geregeld in de wet Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK). Diverse gerechten fuseren. De negentien rechtbanken zijn per 1 januari 2013 samengevoegd tot tien nieuwe rechtbanken. Het aantal gerechtshoven is van vijf naar vier gegaan: de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden fuseren….

Lees meer