Herziening gerechtelijke kaart (HGK)

Om ervoor te zorgen dat de Rechtspraak in de toekomst de kwaliteit op peil kan houden en slagvaardig kan blijven, is per 01 januari 2013 de indeling van werkgebieden voor de gerechten aangepast. Deze nieuwe gebiedsindeling van de Rechtspraak is geregeld in de wet Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK). Diverse gerechten fuseren. De negentien rechtbanken zijn per 1 januari 2013 samengevoegd tot tien nieuwe rechtbanken. Het aantal gerechtshoven is van vijf naar vier gegaan: de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden fuseren. Per 1 april 2013 is de rechtbank Oost-Nederland bovendien nog gesplitst in de rechtbanken Overijssel (Almelo en Zwolle) en Gelderland (Arnhem en Zutphen).Vanaf 01 april 2013 zijn er dus elf rechtbanken en vier gerechtshoven.

De gerechtelijke kaart en de zaaksverdelingsreglementen geven de situatie aan per 1 april 2013 repectievelijk 1 januari 2013

Lees voor verdere informatie de KBvG-memo