Disclaimer

U bevindt zich op de website van De Kluijver Gerechtsdeurwaarders | Juristen | Incassospecialisten.

Gebruiksovereenkomst
Voor het gebruik van deze website is een overeenkomst van kracht tussen De Kluijver en de bezoeker van deze website (hierna ‘de gebruiker’). Bij de toegang tot en het gebruik van deze website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. De gebruiker wordt verondersteld zijn akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient hij deze website onmiddellijk te verlaten.

Gebruiksvoorwaarden website/informatie
Alle informatie, teksten, documenten, programma’s, data, software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, tekeningen, rangschikkingen, producten en/of diensten (hierna ‘de informatie’) die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan De Kluijver, of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privé-doeleinden en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om de onderstaande auteursrechtinformatie in geval van analoge of digitale reproductie op alle exemplaren te vermelden, geen wijzingen en/of aanvullingen aan te brengen en zonder toestemming van De Kluijver de informatie of gedeelten daarvan niet te publiceren of op andere wijze aan derden kenbaar te maken. Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Linking en framing
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van De Kluijver bevindt of via de link naar de website van De Kluijver wordt gestuurd. Het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website (deep linking) en het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website (framing) zijn uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid
Informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. De Kluijver staat niet in voor de geschiktheid,betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. De Kluijver is in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht de oorzaak. De Kluijver is evenmin aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirect, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, de voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs indien De Kluijver van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Adviezen via de internetpagina
Indien er via de website direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van praktische, financiële, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven. De Kluijver is voor de adviezen of aanbevelingen nimmer aansprakelijk.

Privacy en vrijwillig geregistreerde persoonlijke informatie
De Kluijver verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. De Kluijver verzamelt geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, zoals onder meer bij het invullen en versturen van een incassoformulier en versturen van e-mail. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor administratiedoeleinden (klantenbeheer, e.d.). De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens altijd inzien en/of wijzigen en behoudt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van de gegevens voor bovenvermelde doeleinden. De gebruiker dient hiervoor contact op te nemen met info@dekluijver.nl.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar websites of internetpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of internetpagina’s. De Kluijver heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of internetpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlandse recht is van toepassing op deze gebruiksovereenkomst. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door een Nederlandse bevoegde rechter.

Contact
Opmerkingen betreffende deze gebruiksovereenkomst dienen te worden gestuurd naar info@dekluijver.nl.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten