De Kluijver werkt

Debiteurenbeheer kost heel wat energie. Zeker als vorderingen te lang uitstaan. Bellen, faxen, vragen, aandringen. Het is uw geld en de ruggengraat van uw onderneming. Maar soms is het zo tijdrovend, dat u het erbij laat zitten. De Kluijver is ervaren in incasso. Wij weten wanneer tactvol onderhandelen werkt. Of wanneer het moment gekomen is om met de juridische vuist op tafel te slaan. Om uw openstaande vorderingen alsnog binnen te halen. En de relatie in stand te houden.

Het tijdig ter incasso uit handen geven van onbetaalde facturen is het begin van effectief debiteurenbeheer.


De Kluijver.

De allround incassospecialist


Wilt u actie ondernemen op uw uitstaande facturen, dan is de gerechtsdeurwaarder de aangewezen persoon. Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder biedt ten minste drie grote voordelen ten opzicht van een incassobureau.

Eerste voordeel
De gerechtsdeurwaarder is de enige dienstverlener die alle drie de stappen in het incassoproces zelf kan uitvoeren, dat wil zeggen hij kan voor u:

 1. aanmanen
 2. procederen (voor de kantonrechter zonder verplichte vertegenwoordiging door een advocaat)
 3. het verkregen vonnis ten uitvoer leggen (executeren)

Het maken en uitbrengen van de dagvaarding voor de gerechtelijke procedure en de tenuitvoerlegging van het daarop verkregen vonnis behoren bij uitstek tot de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder. Executie vindt in het algemeen plaats door middel van beslag op het loon, de uitkering, de roerende zaken (bijv. de inboedel, de auto) of onroerende zaken (bijv. de woning) van uw debiteur. Voor dergelijke zogeheten ambtshandelingen gelden vaste, bij wet vastgestelde, tarieven die zijn opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG). De BTAG-tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Voor handelingen die niet onder de BTAG vallen gelden onze Algemene Voorwaarden met de daarin opgenomen scherpe tarieven.

Tweede voordeel
De gerechtsdeurwaarder heeft veel ruimere informatiebevoegdheden dan een incassobureau. Hij heeft elektronisch toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP), zodat hij zo nodig het adres en de persoonsgegevens van uw debiteur kan verifiëren. Verder kan hij, na vonnis, elektronisch informatie over de inkomstenbron van uw debiteur opvragen bij het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), en kan hij bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) checken of er kentekens op zijn naam staan.

Derde voordeel
Ten derde heeft de gerechtsdeurwaarder, in tegenstelling tot een incassobureau, een wettelijke status. Net als de notaris is hij een openbaar ambtenaar. Na het succesvol afronden van een vierjarige opleiding op HBO-niveau wordt hij door de Kroon benoemd en door de rechtbank beëdigd. Bij De Kluijver zijn alle gerechtsdeurwaarders ook jurist.

Strenge gedragsregels en kwaliteitsnormen
Een gerechtsdeurwaarder neemt in Nederland een bijzondere positie in. Hij is namelijk niet alleen een openbaar ambtenaar die de uitvoering van de rechtspraak ondersteunt, maar ook zelfstandig ondernemer met een eigen bedrijf. In die hoedanigheid kan hij worden ingeschakeld door personen, bedrijven en overheidsinstellingen die hulp nodig hebben bij het incasseren van hun onbetaalde vorderingen. Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn verplicht aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en zijn onderworpen aan een eigen tuchtrecht. Zij moeten zich houden aan strenge beroeps- en gedragsregels en kwaliteitsnormen. Zij hebben, net als notarissen, te maken met een financieel toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De gerechtsdeurwaarder is dus als openbaar ambtenaar aan zeer veel regels gebonden.
Beroepsethiek
De Kluijver is daarom niet alleen een zeer deskundige, maar ook betrouwbare allround partner bij het incasseren van uw uitstaande facturen, van a tot z!
Steeds waar De Kluijver actief is voor uw zaak, worden de gerechtvaardigde belangen van uw debiteur, uw klant, niet uit het oog verloren. Ethisch handelen en een humane opstelling staan bij ons hoog in het vaandel. Tenzij u uitdrukkelijk anders wenst, zal in eerste instantie geprobeerd worden uw vordering door middel van een betalingsregeling te incasseren, waarbij door ons op stipte naleving wordt toegezien. Altijd geldt echter: zacht als het kan, hard als het moet! Als het treffen van een betalingsregeling niet mogelijk is, of een getroffen regeling niet stipt wordt nagekomen, zal door ons gepaste dwang worden ingezet. Voor u als opdrachtgever proberen wij de mogelijk niet op uw debiteur verhaalbare kosten uiteraard zo laag mogelijk te houden. Dagvaarding alleen in overleg met u, en na vonnis geen onnodige of zinloze beslagen!

Wat gaat het u kosten?
Uitgangspunt is steeds dat uw debiteur de door u in het kader van de incasso van uw vordering gemaakte kosten, zoals incassoprovisie (conform onze algemene voorwaarden, over de geïncasseerde bedragen), ambtelijke kosten (conform het BTAG), informatiekosten (conform onze algemene voorwaarden), proceskosten (conform het vonnis) en executiekosten (conform het BTAG), moet vergoeden. U moet er echter rekening mee houden dat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de wet dat verbiedt of omdat de rechter de meegevorderde kosten geheel of gedeeltelijk afwijst. Daarnaast kan het voorkomen dat uw debiteur geen of onvoldoende verhaal biedt.

Een viertal voorbeelden
Om één en ander te verhelderen, hebben wij hieronder vier eenvoudige scenario’s uitgewerkt, waaraan overigens geen rechten kunnen worden ontleend. In deze scenario’s is uw debiteur aangemaand voor een hoofdsom van € 1.000,- plus incassoprovisie ad € 150,-, in totaal € 1.150,-.

 1. De vordering wordt volledig geïncasseerd
  Er wordt € 1.150,- betaald. Deze zaak kost u niets. Onze kosten ad € 150,- zijn verhaald op uw debiteur. U ontvangt van ons € 1.000,-.

 2. De vordering wordt gedeeltelijk geïncasseerd
  Er wordt slechts € 500,- betaald. Uw debiteur blijkt met onbekende bestemming te zijn vertrokken. Het dossier wordt na overleg met u gesloten en afgerekend. Wij berekenen volgens onze algemene voorwaarden incassoprovisie over de geïncasseerde gelden, in dit geval € 75,-. U ontvangt van ons € 425,-, immers € 500,- minus € 75,-.

 3. De vordering wordt niet geïncasseerd; er is niet gedagvaard
  Er wordt niets geïncasseerd, omdat uw debiteur met onbekende bestemming blijkt te zijn vertrokken. Het dossier wordt na overleg met u gesloten en afgerekend. Wij brengen u geen incassoprovisie in rekening. Er is tenslotte niets geïncasseerd. Wat kost het u? Wij brengen u € 60,- (basisvergoeding) in rekening.

 4. De vordering wordt niet geïncasseerd, ondanks vonnis van de kantonrechter
  Uw debiteur reageert niet op onze aanmaning. Hij biedt echter wel verhaal. Na overleg met u en na ontvangst van het door u te betalen voorschot (bijv. € 500,-) wordt hij voor de kantonrechter gedagvaard. Deze wijst uw vordering geheel toe met veroordeling van uw debiteur in de proceskosten (bestaande uit: griffierecht, dagvaardingskosten en salaris gemachtigde) ad € 628,-. Nu is uw debiteur ten minste verschuldigd: toegewezen hoofdsom ad € 1.150,- plus proceskosten ad € 628,-, in totaal
  € 1.778,-. Bij de tenuitvoerlegging van het vonnis blijkt uw schuldenaar met de noorderzon te zijn vertrokken en geen verhaal meer te bieden. Het dossier wordt in overleg met u gesloten en afgerekend. Wij brengen u geen incassoprovisie in rekening. Er is immers niets geïncasseerd. Wat kost het u? Omdat de proceskosten niet verhaald konden worden op uw debiteur zijn wij genoodzaakt deze kosten aan u door te belasten onder aftrek van het door u betaalde voorschot. Bovendien brengen wij u een bedrag van € 60,- als basisvergoeding in rekening. U dient ons dan nog € 178,- (€ 128,- plus € 60,-) te betalen.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten